PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ I L’ABORDATGE DE L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE

Donem resposta a les necessitats de les petites empreses, oferint una actuació eficaç que doni solució als casos d’assetjament sexual i per raó de sexe juntament amb l’ajuda convenient per a complir amb la legislació vigent.

La Llei orgànica 3/2007 de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, assenyala l’obligació de les empreses independentment de la seva mida a implementar mesures concretes per abordar l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, i d’arbitrar procediments específics que possibilitin donar curs i solució als casos que puguin sorgir.

Us oferim:

Desplaça cap amunt